Wij zijn Probusclub ProMix Driebergen

ProMix Driebergen is een Probusclub voor vrouwen én mannen uit Driebergen en omgeving, gestart begin 2019 en formeel geïnstalleerd op 16 april 2019.

Probus is een afkorting van PROfessional and BUSinessmen. Het idee, de formule, is in 1965 ontstaan in Engeland en heeft zich ruim over de wereld verspreid. Het betreft regionale groepen van 20 tot 35 mensen. In Nederland zijn er nu ruim 400 clubs. Binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn vier Probusclubs actief, deze clubs hebben alleen mannelijke leden. 

De Probusclub ProMix Driebergen is exclusief, voor vrouwen én mannen en wil net als andere Probusclubs saamhorigheid en vriendschap bevorderen. Bindende elementen hierin zijn: verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht, ontspanning. Op de tweewekelijkse (lunch)bijeenkomsten houden de leden beurtelings een voordracht over een onderwerp naar keuze. Daarnaast zijn er excursies of andere activiteiten, waarbij vaak ook partners welkom zijn.

Leden

Het ledental is thans 24 personen, met een gelijk aantal vrouwen en mannen tussen ruim 60 en 80 jaar. Onze leden zijn in hun arbeidzame leven actief geweest in een verantwoordelijke functie in het bedrijfsleven, de vrije beroepen, maar ook in de wetenschap en het onderwijs. De vereniging is opgericht met als doel in het postactieve leven vriendschap en saamhorigheid te bevorderen middels regelmatige bijeenkomsten als ook het organiseren van excursies naar maatschappelijk interessante, historische en culturele wetenswaardigheden. Diversiteit in samenstelling voor wat betreft geslacht, beroep, interesse en leeftijd is een belangrijke pijler voor een succesvolle Probusclub. 

Bijeenkomsten

Elke twee weken (thans de oneven weken) is er op dinsdag een bijeenkomst in een restaurant. Het stramien van een bijeenkomst is als volgt: Zaal open vanaf 10.15 uur voor ontvangst met koffie. Om 10.30 uur vangt de bijeenkomst aan met het openingswoord van de voorzitter, gevolgd door een lezing gegeven door een lid (of een gastspreker) met discussie. Na afloop is er een gezamenlijke onderlinge uitwisseling van de wetenswaardigheden van de afgelopen twee weken. Vanaf ca. 12.30 uur is er een lunch die eindigt rond 13.30 uur. Tevens organiseren wij jaarlijks een aantal excursies en feestelijke bijeenkomsten met onze partners.

Over de website

Deze website is bedoeld als informatiemedium voor onze leden en externen. Bepaalde pagina`s zijn alleen voor leden toegankelijk. Wilt u meer weten over Probusclub ProMix Driebergen, stuur dan een berichtje naar onze secretaris via menu button contact op deze website. 

Zoekt u informatie over Probus Nederland in het algemeen, ga dan naar de website van Probus Nederland, www.probus-nederland.nl

De initiatiefnemers van ProMix Driebergen:

v.l.n.r. Age Halma, Jeanette van Ulden, Jacquelina Berkhout en Danker van Valkenburg.